medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

pupilldilatation

vidgning av pupillen som om ensidig kan vara tecken på intrakraniell tryckstegring med risk för inklämning.
facebooktwitter