medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

pyelografi

kontraströntgenundersökning av njurbäckenet: retrograd p. pyelografi där kontrastmedel ges i urinledaren.
facebooktwitter