medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

quoad

med hänsyn till: prognosis q. sanationem utsikt med hänsyn till hälsan.
facebooktwitter