medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

RAPS

rapid acute physiology score (eng.), objektiv fysiologisk skattningsskala som används för prioritering av svårt sjuka patienter.
facebooktwitter