medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

reaction level scale

(eng.), RLS-85, gradering av medvetandegrad genom bedömning av vakenhet och motoriska funktioner vid smärtstimulering.
facebooktwitter