medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

rebound

tillstånd där plötsligt upphörande av stimuli leder till en reaktion i direkt motsatt riktning, t.ex. uppblossande av sjukdom efter avslutad behandling.
facebooktwitter