medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

reduktion

1. förminskning, tillbakabildning, återförande till det normala. 2. kemisk term för frisättning av syrgas.
facebooktwitter