medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

renal

som hör till njuren: r. acidos störning i syra-basbalansen vid svår skada på njurens tubuli; r. angiografi röntgenkontrastundersökning av njurartärerna; r. glukosuri glukosutsöndring i urinen på grund av njurarnas oförmåga att återabsorbera glukos.
facebooktwitter