medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

repolarisation

uppbyggnad av en vilopotential (elektrisk spänning i ett membran) efter en depolarisation.
facebooktwitter