medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rh-profylax

injektion av anti-D-antikroppar som ges till Rh-negativ moder för att förstöra eventuella Rh-positiva erytrocyter från fostret och därmed förhindra framtida avstötning av Rh-positiva foster.
facebooktwitter