medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rovsings tecken

indirekt tryckömhet, innebär ömhet i höger nedre kvadranten vid tryck till vänster.
facebooktwitter