medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sadism

upplevelse av njutning genom att tillfoga människa eller djur smärta.
facebooktwitter