medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

salbutamol

bronkdilaterande medel: astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
facebooktwitter