medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

salutogenes

hälsans ursprung, hälsofrämjande, de omständigheter som bidrar till god hälsa trots förekomst av sjukdomsframkallande faktorer (patogenes).
facebooktwitter