medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

schizofreni

psykisk sjukdom med förändringar i tankeverksamhet och beteende som varat >6 månader, t.ex. vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar och apati. Adj. schizoid.
facebooktwitter