medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Seldinger-teknik

metod att med hjälp av kanyl och böjlig ledare föra in en kateter i ett blodkärl.
facebooktwitter