medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sentinel node

(eng.), portvaktskörtel, lymfkörtel som tar emot lymfdränage från primärtumör och till vilken spridning av tumörceller sker först.
facebooktwitter