medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sepsis

inflammatorisk reaktion orsakad av mikroorganismer, t.ex. bakterier eller svamp varvid det föreligger en överstimulering av det primära infektionssvaret; svår systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom (SIRS) i kombination med infektion: svår sepsis sepsis med organdysfunktion, hypoperfusion eller hypotension; septisk chock sepsis med hypotension trots adekvat vätsketerapi samt förekomst av organdysfunktion.
facebooktwitter