medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

septumdefekt

onormal förbindelse mellan hjärtats förmak eller kammare, men även avseende nässkiljeväggen.
facebooktwitter