medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

serotoninergt syndrom

symtomkomplex orsakat av farmakoterapi eller med serotoninergt aktiva substanser med symtom som förvirring, tremor, svettning, feber, hjärtklappning och vid allvarliga fall medvetandesänkning.
facebooktwitter