medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

S-HLR

hjärt-lungräddning för sjukhuspersonal, behandling med defibrillator vid plötsligt hjärtstopp, enligt 30:2 (30 kompressioner och två inblåsningar).
facebooktwitter