medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

shunt

normal, sjuklig eller kirurgisk anlagd förbindelse mellan olika delar av blodbanan: AV-shunt onormal förbindelse mellan artär och ven.
facebooktwitter