medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

SIADH

syndrome of inappropriate ADH-secretion (eng.), tillstånd med störd sekretion av antidiuretiskt hormon orsakad av bl.a. tumör eller hjärntrauma.
facebooktwitter