medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sic

så, på recept visar att läkaren medvetet överskrider maximaldosen.
facebooktwitter