medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

signalsubstans

ämne i cell som kan påverka annan cell till förändring, t.ex. mellan nervceller.
facebooktwitter