medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sinistroposition

lägesändring åt vänster: sinistrocardi felläge av hjärtat som ligger för långt åt vänster.
facebooktwitter