medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

SIRS

systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom, utbredd systemisk inflammatorisk reaktion med minst två av följande kriterier: feber, hypotermi, takykardi, takypné, leukocytos, leukopeni.
facebooktwitter