medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

skarlatina

scharlakansfeber, sjukdom med bl.a. halsfluss och hudutslag orsakad av streptokocker.
facebooktwitter