medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

slow virus

(eng.), långsam virusinfektion, sammanfattande term för virus med lång inkubationstid, t.ex. lentivirus.
facebooktwitter