medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

solifenacin

urologiska spasmolytika: trängningsinkontinens, ökad frekvens av blåstömning.
facebooktwitter