medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

spatial

som avser lokalisering i rummet, s. förmåga förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra (kräver intakt syn, hörsel, känsel och balans).
facebooktwitter