medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

specificitet

term som anger ett tests förmåga att verkligen mäta det som avses mätas.
facebooktwitter