medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

spetsfot

1. långvarigt sängläge vilket leder till kontrakturer i vaden och därmed sämre funktion. 2. felställning i foten efter hjärnskada eller skada på nervus peroneus, då också kallat droppfot.
facebooktwitter