medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

spirometri

mätning av lungfunktion: dynamisk s. bedömning av flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb utandning efter maximal inandning: statisk s. lungfunktionsundersökning, mätning av vitalkapaciteten efter maximal inandning följt av långsam utandning.
facebooktwitter