medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

staslunga

blod- och vätskeöverfyllnad i lungorna orsakad av sviktande hjärtfunktion.
facebooktwitter