medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

status

tillstånd: s. asthmaticus tätt på varandra följande astmaanfall eller ett långvarigt anfall; s. epilepticus anfallsaktivitet som pågår i mer än 30 minuter eller upprepade anfall utan att patienten återfår medvetandet.
facebooktwitter