medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

stelkramp

tetanus, infektionssjukdom som leder till allvarliga muskelkramper, orsakad av bakterien Clostridium tetani som finns i jord och djurs avföring.
facebooktwitter