medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

stetoskop

instrument för avlyssning av bl.a. hjärta och lungor.
facebooktwitter