medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

stressinkontinens

urininkontinens vid förhöjt buktryck, t.ex. vid hosta och nysning.
facebooktwitter