medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

stridor

pipande, väsande andningsljud vid förträngning av de övre luftvägarna: expiratorisk s. vid högt andningshinder; inspiratorisk s. vid lågt andningshinder.
facebooktwitter