medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

subsolid

om en person som är distraherad, suggererad, opålitlig, nyckfull och inkonsekvent; bristen på personlighetskärna hindrar samordning i personens strävanden.
facebooktwitter