medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sulfametoxazol, trimetoprim

antibiotikum: svår infektion i luftvägar och urinvägar, prostatit, shigellos, tyfoid- och paratyfoidfeber, infektioner orsakade av Pneumocystis carinii.
facebooktwitter