medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

SVES

supraventrikulärt extrasystole, extra hjärtslag utlöst från förmaken eller AV-knutan.
facebooktwitter