medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sympatisk gränssträng

på var sida ryggraden löpande nervsträng tillhörande det sympatiska nervsystemet.
facebooktwitter