medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

syra-basbalans

kroppens strävan att hålla pH vid 7,4 i vätskan utanför cellerna: acidos pH <7,4 ; alkalos pH >7,4.
facebooktwitter