medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

syreskuld

tillstånd då förbrukning av syre blir större än tillförsel.
facebooktwitter