medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

systemsjukdom

utbredd sjukdom över ett eller flera organsystem.
facebooktwitter