medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

terapi

sjukdomsbehandling: kausal t. behandling riktad mot sjukdomsorsak; symtomatisk t. behandling riktad mot symtom.
facebooktwitter