medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tetavågor

lågfrekventa EEG-vågor (4-7 Hz), bl.a. vid dås och lätt sömn.
facebooktwitter