medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

thoracic outlet syndrome

(eng.), toraxapertursyndrom, TOS, smärta och domningar i armen på grund av förträngning i övre bröstkorgsöppningen.
facebooktwitter